Abdij van Berne

Waar zijn wij dienstbaar?
Onze inzet in kerk en samenleving begint bij de gemeenschap die wij samen vormen. Van hieruit bieden wij pastorale zorg in parochies en andere geloofsverbanden. Met onze Boekhandel en Uitgeverij Berne Media bereiken wij velen in ons land met uitgaven op het vlak van bezinning, spiritualiteit, bijbel en liturgie. We hebben een rijke ervaring in de omgang met de Bijbel: Gods Woord, Gods Blijde Boodschap voor vandaag en met de liturgie.

Wat willen wij nog meer?
Er is behoefte aan ‘verbinden’ in onze huidige samenleving. Wij hopen te groeien in onze regio – en daarbuiten – als platform waar mensen elkaar ontmoeten rond levensvragen. Een leven in geloof, hoop en liefde is het gezamenlijke uitgangspunt. Het christelijke geloof gaat altijd over verbondenheid. Jezus Christus heeft dit in zijn leven, zijn dood en verrijzenis laten zien.

Tegen het groeiende individualisme en de onverschilligheid willen wij een tegenwicht vormen waar mensen worden bemoedigd en waar zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar worden gevoed en ontwikkeld.

Hoe nuttig is deze informatie?

Abdijstraat 49
5473 AD Heeswijk-Dinther
0413299299