Unik

Unik biedt ondersteuning aan mensen met lichamelijke, verstandelijke of gedragsmatige beperking; jongeren en ouderen.

Samen kijken we welke ondersteuning het beste bij je past. Zoals op het OPD, buitenschoolse opvang, een zinvolle dagbesteding of begeleiding bij wonen, werken of op school.

UniK heeft ook kennis in huis van autisme en intensieve orthopedagogische gezinsbehandeling (IOG).

Hoe nuttig is deze informatie?

Gildekamp 12 B
5431 SP Cuijk
088-2052345