Fonds gehandicaptensport

Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken.

Hoe nuttig is deze informatie?

Burgemeester A. Colijnweg 2
1182 AL Amstelveen